Aktualności

 Zapraszamy na XII Ericksonowskie Forum Dyskusyjne
Terapia Par w nurcie Emotionally Focused Therapy

Czytaj wiecej

Zespół

Ewa Dyba

Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską i par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresyjnych i związanych ze stresem. W obszarze jej zainteresowania są także trudności emocjonalne i adaptacyjne związane z kryzysami w różnych okresach życia. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu, konsultowaniu oraz terapii dzieci i ich rodzin. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w Polskim Instytucie Terapii Krótkoterminowej, ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii oraz szkolenie z Terapii Stanów Ego.

  • Kontakt: 607 178 964

Grażyna Skuza

psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii Ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz atestowany kurs psychoterapii organizowany przez Fundacje Krakowskiej Katedry Psychiatrii im.J.J.Haubenstock'ów w Krakowie. Poza tym uzyskała europejski Ceryfikat 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej oraz ukończyła szkolenie z Terapii Stanów Ego. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię grupową oraz indywidualną osób dorosłych, a także terapię par i małżeństw. Specjalizuje się w psychoterapii osób, które doświadczyły przemocy, dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym oraz osób przeżywających trudności o charakterze lękowo-depresyjnym.

  • Kontakt: 505 304 436

Mirosław Konieczny

Pedagog społeczny, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył atestowany kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, studium pomocy psychologicznej w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na UAM oraz szkolenie z Terapii Stanów Ego. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Obecnie prowadzi Ośrodek Psychoterapii Necessarius, jest dyrektorem Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z księżmi i zakonnikami. W swojej pracy integruje podejście ericksonowskie z behawioralno-poznawczym i systemowym.

  • Kontakt: 509 134 419

Paulina Chałupka

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, członek Sekcji Psychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii. Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Eriksonowskim, Centrum Terapii Poznawczo -Behawioralnej oraz Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

  • Kontakt: 608 671 802

Maria Szymczak-Owczarek

psycholog, psychoterapeuta, ukończyła atestowany kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Eriksonowskim, oraz Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada uprawnienia mediatora Polskiego Towarzystwa Mediacji w Warszawie. Od lat prowadzi terapię indywidualną, małżeńską, oraz par. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy osobom przeżywającym trudności depresyjno-lękowe, doświadczającym kryzysów na różnym etapie wieku, trudności komunikacyjnych w relacji par i małżeństw, problemami w obszarze osobowości. Swoją pracę superwizuje w nurcie terapii ericksonowskiej i systemowej.

  • Kontakt: 603 773 700