Aktualności

 Zapraszamy na XII Ericksonowskie Forum Dyskusyjne
Terapia Par w nurcie Emotionally Focused Therapy

Czytaj wiecej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna  jest formą terapii, odbywającą się w indywidualnym kontakcie psychoterapeuty z pacjentem. Częstotliwość spotkań i czas trwania psychoterapii są uzależnione od charakteru zgłaszanego problemu oraz oczekiwań Pacjenta.

Psychoterapię indywidualną stosujemy  w sytuacjach doświadczania następujących trudności:

  • kryzys emocjonalny (np. spowodowany nagłym,  obciążającym wydarzeniem, poważną zmianą w życiu lub długotrwałym stresem)
  • lęk
  • depresja
  • dolegliwości  ze strony ciała, które nie mają podstaw somatycznych
  • nadmierne reagowanie na stres
  • myśli i czynności przymusowe
  • zaburzenia odżywiania
  • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii, choroba afektywna dwubiegunowa)
  • trudności w relacjach
  • doświadczenie przemocy oraz dorastania i życia w rodzinie z problemem alkoholowym